Syndicus Antwerpen

Syndicus Antwerpen gezocht?  Bent u de hoge beheerskosten van uw syndicus beu ? Vindt u ook dat uw syndicus u geen aangepaste service biedt voor uw kleine mede-eigendom ? U wenst de overstap te maken en van syndicus te veranderen maar weet niet hoe dit aan te pakken ? Contacteer dan Syndicus Antwerpen en wij helpen u verder.

Syndicus Antwerpen online

Bij heel veel kleine residenties is men snel geneigd om een mede-eigenaar te vragen de rol van syndicus op zich te nemen aangezien de diensten van een professionele syndicus vaak te zwaar zouden doorwegen op de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom. Maar de verantwoordelijkheid van een syndicus, zelfs bij de vrijwillige Syndicus Antwerpen, mag echter niet onderschat worden. Wat moet je juist weten om je eerste syndicus aan te stellen?

Waarom een professionele syndicus benoemen ?


Syndicus MechelenWanneer een onroerend goed onder het stelsel van de mede-eigendom valt is de benoeming van een occasionele of professionele Syndicus Antwerpen een verplichting.

In veel kleine gebouwen speelt meestal een mede-eigenaar de rol van Syndicus Antwerpen om de vermeende hoge jaarlijkse beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele syndicus te vermijden.

Maar het boekhoudkundig en financiëel beheer van een gebouw is echter echt niet te onderschatten, en de verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Niet-professionele Syndicus Antwerpen: De Wetgever merkt terecht op dat de taken die door de Wet worden toebedeeld aan de syndicus veelvuldig zijn en uitgebreid.

 

De goedkoopste Syndicus van België

syndicus online vanaf 7€ / maand / appartement

Contacteer ons voor een offerte of extra informatie.
info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51


 

Wanneer en hoe van syndicus veranderen ?

De vernieuwing van syndicusovereenkomst wordt beslist op de gewone Algemene Vergadering van mede-eigenaars indien het contract jaarlijks komt te vervallen. Indien deze werd benoemd via het reglement van mede-eigendom dan komt die rechtmatig te vervallen bij de eerstvolgende AV. Zijn opdracht kan echter op elk ogenblik worden opgezegd ingevolge een eenvoudige beslissing van de AV van mede-eigenaars en uiteraard conform de bepalingen vermeld in het contract. Een nieuwe Syndicus Antwerpen zal dan ook worden benoemd op dezelfde AV. De mede-eigenaars zullen voorafgaandelijk contact hebben genomen met andere syndici en prijsoffertes verzameld hebben.

Welke taak heeft de syndicus ?

De taken van de syndicus worden vermeld in art 577 van het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste opdrachten zijn het (laten) uitvoeren van de beslissingen die door de AV werden genomen, het beheer van de fondsen van de VME en de VME in rechte en in de dagelijkse daden van beheer te vertegenwoordigen. Niet minder belangrijk bestaat de taak van de Syndicus Antwerpen erin om te luisteren naar de mede-eigenaars, en dringende beslissingen te nemen indien nodig. Hij dient in elk geval neutraal te blijven in zijn opdracht en nooit partij te kiezen voor de een mede-eigenaar.

In welk geval is de benoeming van een syndicus verplicht ?

Vanaf het ogenblik dat een gebouw onder het stelsel van de mede-eigendom wordt geplaatst dient een Syndicus Antwerpen  benoemd te worden. Indien er geen syndicus wordt aangesteld in het reglement van mede-eigendom (basisakte) zal iemand benoemd moeten worden bij de AV teneinde de VME geldig te kunnen vertegenwoordigen jegens de leveranciers van de VME. Deze Syndicus Antwerpen kan een rechtspersoonlijkheid zijn of niet, deel uitmaken van de mede-eigendom of niet en tevens vergoed worden of niet.